КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

КАТАЛОГ

обща информация

В каталога към сайта е предоставена следната информация за всеки от представените върхове от копия, накрайник или предпазител (калъф):

 • · място на съхранение и инвентарен номер;
 • · местонамиране – район в близост до населено място;
 • · обстоятелства на откриване;
 • · особености на формата, размери и тегло;
 • · научни изследвания, в които са публикувани;
 • · приблизително датиране в широки хронологически рамки – V-I в. пр. Хр. и I-V в.;
 • · изображения – чертеж, снимка и др.
 •  

Сведенията са почерпени в резултат на изследователската работа от екипа на проекта в българските музеи и използване на научна литература.

 

В момента каталогът съдържа информация за върхове на копия в част от българските музеи. В процеса на работа по проекта, каталогът ще бъде обновяван и предстои да бъде завършен изцяло в края на 2024 г.

Македонски войници, стенопис от гробница в с. Каваклиево, Солунско, IV в. пр.Хр.

означения

За улеснение е предоставена характеристика на върховете от копия, накрайниците и предпазителите (калъфи). Предложен е код за търсене, съставен от букви на латиница и цифри в зависимост от формата на изделията (вж. Описание на формите по-долу).

 

 

Размерите на изделията са отбелязани в сантиметри:

 • – максимална дължина на връх от копие;
 • – острие – максимална ширина на острието на връх от копие;
 • – втулка – максимален диаметър на втулките на връх, накрайник и предпазител (калъф) от копие.
 • Теглото е отбелязано в грамове.
 •  

В употреба са следните съкращенията:

м. – местност;

С – северно, Ю  южно, З – западно, И  източно, СЗ – северозападно, СИ – североизточно, ЮЗ – югозападно, ЮИ – югоизточно;

НАИМ  Национален археологически институт с музей – БАН

НИМ  Национален исторически музей

РИМ  Регионален исторически музей

РАМ  Регионален археологически музей

ИМ  Исторически музей

инв.  инвентарен, 

спом. ф. – спомагателен фонд

макс. – максимална

Битката при Иса (мозайка), 140 – 100 г. пр. Хр., Помпей, Национален археологически музей, Неапол

Забележки

1. Част от върховете от копия са документирани след тяхната консервация или възстановяване и моделиране в реставрационно ателие и затова не е възможно определянето на първоначалната им форма.

2. Каталогът включва и върхове от копия, чието местонамиране е неустановено и не подлежат на датиране.

характеристики на изделията в каталога

1. Характеристика на върховете от копия.

Острието на по-голяма част от тях е дълго с остър връх. Преходът към втулката е осъществен чрез скосяване на всеки от двата режещи ръба. Втулката е с конична или цилиндрична форма.

2. Характеристика на част от накрайниците от копия.

Единият край на част от изделията представлява втулката с форма на пресечен конус. Другият край е многостенен и е усукан. В средата е разположен пръстен.

3. Характеристика на предпазителите (калъфи) от копия.

Всеки от тях е изработен от пластина, която е огъната като фуния и има форма близка до тази на пресечения конус. Предпазителят завършва обикновено с елемент с кръгла форма.

Посейдон напада Полибот пред очите на Гея, кр. V в. пр.Хр., Антична колекция, Берлин

описание на формите

 1. AI. Острието е най-широко в средната си част.

AI1. Острието е с пластичен ръб върху всяка от двете му страни – то е с ромбовидно сечение. При част от изделията ръбът отсъства.

AI2а. Острието е с остър пластичен ръб, разположен върху всяка от двете му страни.

AI2b. Острието е с широк заоблен пластичен ръб, разположен върху всяка от двете му страни.

 

AII. Острието е най-широко в участъка, разположен към втулката.

AII1. Острието е с пластичен ръб върху всяка от двете му страни – то е с ромбовидно сечение. При част от екземплярите ръбът отсъства.

AII2а. Острието е с остър пластичен ръб, разположен върху всяка от двете му страни.

AII2bОстрието е с широк плосък или заоблен пластичен ръб, разположен върху всяка от двете му страни.

AII2cОстрието е с широк пластичен ръб с два успоредни на него улея или врязвания, разположени върху всяка от двете му страни.

AII3. Острието е с пластичен ръб върху всяка от двете му страни, разположен в най-широкия участък на острието. Останалата му част е с ромбовидно сечение.

B. Острието е тясно с четири режещи ръба, разположени в участъка към върха. То е широко в останалата част, разположена към втулката и е с пластичен ръб върху всяка от двете му страни.

B1. Острието е с гладки режещи ръбове и пластичен ръб върху всяка от двете му страни.

B2. Острието е с режещи ръбове, които са с назъбвания и пластичен ръб върху всяка от двете му страни.

C1. Острието е тясно с четири режещи ръба.

D1. Острието е оформено като плосък връх на стрела с две пера и дълга шийка, завършваща в края си с оловна тежест обикновено с биконична форма.

E1. Накрайник на връх от копие, поставен е върху другия край на дървената част.

F1Предпазител (калъф), поставен е върху острието на върха от копие.

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София