КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

За проекта

Събития

Каталог

Последни новини

27-28.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов и Денис Борисов – член на екипа, посетиха Исторически музей – Казанлък. Документирани бяха върховете от копия, съхранявани във фондовете на музея. След обработка документацията ще

Read More »

22.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов представи пред ученици в читалищната библиотека в град Криводол 3D презентация на върхове от копия от колекция „Арес“. Извършена бе и работа на терен. Документирани бяха

Read More »

21.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов представи в Дома на науката и техниката във Враца своята монография „Върхове от копия от България (II – I в. пр. Хр.)“, публикувана от Академично издателство

Read More »

13-14.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов и докт. Денис Борисов – член на екипа, извършиха работа на терен в Регионалния исторически музей в Сливен. Документирани бяха върховете от копия, съхранявани в неговите

Read More »

8-10.04.2024

Проведена бе в Историческия музей в Чипровци кръгла маса на тема „Върховете от копия – минало и съвременност“. В нея взеха участие археолози от музея, учители от града и членове

Read More »

07.03.2024

Add Section Edit Section Delete Section     Edit Column   Edit Text Editor Доц. д. н. Нарцис Торбов и доц. д-р Нина Дебрюне представиха сайта на научноизследователския проект в читалище

Read More »

ПАРТНЬОРСТВА И ПОДКРЕПА

Проектът се финансира от Фонд научни изследвания при МОН и се координира от Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

Екипът изказва благодарност за оказаната подкрепа в научноизследователската работа на нашите партньори:

Археологически музей – Варна

Археологически музей – Пловдив

Колекция “Ватеви”

Регионален исторически музей – Благоевград

Регионален исторически музей – Велико Търново

Регионален исторически музей – Враца

Регионален исторически музей – Кюстендил

Регионален исторически музей – Ловеч

Регионален исторически музей – Русе

Регионален исторически музей – София

Регионален исторически музей – Ямбол

Частен музей “Арете”

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София