КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

22.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов представи пред ученици в читалищната библиотека в град Криводол 3D презентация на върхове от копия от колекция „Арес“. Извършена бе и работа на терен. Документирани бяха върхове от копия, съхранявани в музейната сбирка на града.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *