КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

свържете се с нас

Може да се свържете с нас на имейл spear@unibit.bg или да използвате този формуляр.

УниБИТ
гр. София, п.к. 1784,
бул. „Цариградско шосе“ № 119

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София