КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

27-28.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов и Денис Борисов – член на екипа, посетиха Исторически музей – Казанлък. Документирани бяха върховете от копия, съхранявани във фондовете на музея. След обработка документацията ще бъде добавена към каталога на проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *