КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

8-10.04.2024

Проведена бе в Историческия музей в Чипровци кръгла маса на тема „Върховете от копия – минало и съвременност“. В нея взеха участие археолози от музея, учители от града и членове на екипа на проекта. Доц. д.н. Нарцис Торбов представи научноизследователския проект и включения в него каталог. Археологът Мирослав Марков показа колекцията на музея от върхове от копия с презентация на тема „Документирани върхове от копия от ИМ – Чипровци“. Под ръководството на гл. ас. д-р Евелина Здравкова бе проведен майсторски клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *