КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

07.03.2024

  • Add Section
  • Edit Section
  • Delete Section
 
 
 
  • Edit Column
 
  • Edit Text Editor

Доц. д. н. Нарцис Торбов и доц. д-р Нина Дебрюне представиха сайта на научноизследователския проект в читалище „Развитие“ в град Враца. На представянето присъстваха служители на музеи, читалища и библиотеки в гр. Враца, Монтана, Видин и Лом. Демонстрирани бяха възможностите за търсене в каталога на сайта на включените в него върхове от копия в зависимост от техните местосъхранение, местонамиране и форми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *