КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

13-14.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов и докт. Денис Борисов – член на екипа, извършиха работа на терен в Регионалния исторически музей в Сливен. Документирани бяха върховете от копия, съхранявани в неговите фондове. Същите ще бъдат добавени в каталога на сайта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *