КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

21.05.2024

Доц. д.н. Нарцис Торбов представи в Дома на науката и техниката във Враца своята монография „Върхове от копия от България (II – I в. пр. Хр.)“, публикувана от Академично издателство „За буквите – О писменехь“. Изследователската работа, предшестваща нейното съставяне, е осъществена при реализирането на научноизследователския проект.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *